جلد 10 شماره 4 ( زمستان 1397)
آرشیو
جلد 10 شماره 4 ( زمستان 1397)
جلد 10- شماره 3 (پاییز 1397)
جلد ۱۰-شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۷)
جلد ۱۰-شماره ۱ (بهار ۱۳۹۷)
جلد ۹ شماره ۴ ( زمستان ۱۳۹۶)
جلد ۹ شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۶)
جلد ۹ شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۶)
جلد ۹ شماره ۱ (بهار ۱۳۹۶)
جلد ۸ شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۵)
جلد ۸ شماره ۳ ( پاییز ۱۳۹۵)

پیوند ها

 

 

دارای مجوز علمی - پژوهشی به شماره‌ ۸۳۴۹۵/۸۷

از کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.


این مجله در سایت‎های  و ‏ نمایه‏ شده است.
چاپ شماره جدید   (جلد 10، شماره 4، زمستان 1397)


 
 
  

مدیر مسئول
دکتر امید صادقی ‏پور


سردبیر
دکتر علیرضا پازُکی


مدیر داخلی
دکتر ابوالفضل رشیدی اصل