جلد۲ - شماره ۴ (زمستان ۱۳۸۹)

تعداد دانلود :۴۵
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۳

فهرست

عنوان مقاله

صفحه

§ تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در ارقام برنج

    فاطمه کهنسال واجارگاه، ابراهیم امیری، فرزاد پاک نژاد، سعید وزان، سکینه کهنسال واجارگاه، محمد معتمدی 

314 - 299

§مقايسه جذب و انتقال علف كش هاي گلايفوسيت و توفوردي نشاندار با کربن 14 در       سيستم ريشه  علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.)

  حسين اهري مصطفوي، رضا صيادي، هادي فتح اللهي ، محمد بابایی ، منوچهر جم نژاد

326-315

§ اثر باكتريهاي حل كننده فسفات ، گوگرد و محلولپاشي روي بر جذب عناصر غذايي در     گياه سويا

    مجتبی جعفرزاده کنار سری، خسرو استكي اورگاني، آقامحمد عليجاني، شهرام امیدواری، شهرام رضايي

340-327

§ تأثیر محلول­پاشی آهن، روی، منگنز و مس بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم
 دانه ای

     مهدی رسائی فر،  امین مرادی اقدم، نواب حاجی حسنی اصل، ناصر حسینی

356-341

§ تاثیر تراکم بوته و نسبت های اختلاط جو و نخود کابلی  بر عملکرد و اجزاي عملکرد       جو

   سجاد احمدی ، پیام پزشکپور

364-355

§ تجزيه و تحليل همبستگي و روابط علّيت عملکرد دانه و صفات وابسته در ذرت دانه‌اي     در شرايط تنش خشکي

محمد گلباشي، خداداد مصطفوي

382-365

 § اثر آسکوربات و جیبرلیک اسید بر روي برخی از صفات بیوشیمیایی گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)  در شرايط تنش خشکی

 حلیمه رضایی ،  ،مه لقا قربانلی ، مریم پیوندی

400-383

§ بررسی روابط منبع و مخزن در سیستم‌های مختلف زراعی کشت برنج

سید علی صادقی و حمیدرضا مبصّر

414-401

دانلود فایل
0.079 MB
تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در ارقام برنج
دانلود فایل
0.338 MB
مقایسه جذب و انتقال علف کش های گلایفوسیت و توفوردی نشاندار با کربن 14 در سیستم ریشه علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.)
دانلود فایل
0.289 MB
اثر باکتریهای حل کننده فسفات ، گوگرد و محلولپاشی روی بر جذب عناصر غذایی در گیاه سویا
دانلود فایل
0.335 MB
تأثیر محلول¬پاشی آهن، روی، منگنز و مس بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم
دانلود فایل
0.285 MB
تاثیر تراکم بوته و نسبت های اختلاط جو و نخود کابلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو
دانلود فایل
0.224 MB
تجزیه و تحلیل همبستگی و روابط علّیت عملکرد دانه و صفات وابسته در ذرت دانه‌ای در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.352 MB
اثر آسکوربات و جیبرلیک اسید بر روی برخی از صفات بیوشیمیایی گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.584 MB
بررسی روابط منبع و مخزن در سیستم‌های مختلف زراعی کشت برنج
دانلود فایل
0.295 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: زهرا باقر
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: زهرا باقر
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد - دکتر علی کاشانی - دکتر علیرضا پازُکی - دکتر سید اسداله حجازی - دکتر فرخ درویش - دکتر امید صادقی‎پور - دکتر رضا بزرگی‎پور-
گرافيست: محمود اکبری دهکردی
روي جلد: ناصر معماری
پشت جلد: ناصر معماری
تاريخ انتشار:: 2011-02-12
تلفن: 55229360 - 021
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره)،
نمابر: ۰۲۱-55229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :