جلد ۴ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۱)

تعداد دانلود :۴۱
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۹

سخن سر دبیر

به نام خدا

 

سخن سردبير

 

نوسانات و تغییرات اقلیمی مناطق کشاورزی، تغییر و تحول در روشها و سیستمهای کشت گياهان زراعی، افزایش روز افزون جمعیت و امکان اندک گسترش زمين مطلوب جهت افزايش توليد فراوردههاي کشاورزي، تأمین تقاضا و نیازهای در حال گسترش کشاورزان، بخش کشاورزی و صنايع ایجاب نموده است که بطور مستمر برای بهبود و تکامل خصوصیات مثبت ارقام موجود گیاهان زراعی اقدام گرديده و نسبت به تولید ارقام جدید تلاش شود. به موازات پيشرفت در ايجاد ارقام و منابع ژنتيكي جديد و با توجه به تفاوتهایی که معمولاً از نظر خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و یا فنولوژیکی با ارقام قبلی دارند، برای تولید محصول مناسب غالباً به شرایط و نیازهای زراعی جدیدی احتياج است که ممکن است با موارد قبلی بسیار متفاوت باشد. در واقع، همیشه با تولید و معرفی یک رقم جدید این احتمال وجود دارد که شرایط و اصول بهزراعی کاشت، داشت و برداشت آن رقم نیز نیازمند کار و مدیریت جدیدی باشد. تعیین این شرایط و اصول جدید، نیازمند تحقیقات بهزراعی در آن زمینهها میباشد. علاوه بر این، بیتردید در هر منطقه زراعی، مسائل و مشکلات متفاوتي پیش روی کشاورزان قرار میگیرد که نیازمند شناخت و رفع آن بر اساس پشتوانه تحقیقی است، از طرف دیگر، صنایع و شرکتهای سازنده مواد شیمیایی مانند کودهای شیمیایی و بيولوژيک، تنظیم کنندههای رشد، سموم و کارخانجات تولید کننده وسایل و ادوات کشاورزی محصولات جدیدی را به بازار مصرف عرضه میکنند که میزان کارایی و سودمندی آنها در بخش کشاورزی قبل از ترویج و استفاده گسترده بدون انجام آزمایشهاي مناسب منطقی نیست. به تعبیر دقیقتر فناوری تولید و عملیات بهزراعی به اعمال مدیریت تقاضای نهادههاي کشاورزي کمک شایانی میکند،بنابراين ضروری است تا تحقیقات گسترده و پيوستهاي در خصوص اصول بهزراعی انجام پذيرد تا به موازات سایر بخشهاي تحقیقي، شاهد رشد و توسعه در این زمینه باشیم. منطقه شهرري نيز با پيشينه تاريخي و اتصال به تهران بزرگ از جايگاه ويژهاي در بخش کشاورزي برخوردار است، بنابراین اين امر ما را بر آن داشت تا با توجه به نياز کشور، منطقه و همچنين معرفي روشهاي تحقيقاتي جديد، اقدام به چاپ مجله  پژوهشهاي بهزراعي نماييم.

اين مجله تا جلد 1 ، شماره 2 ، با عنوان "تنشهاي محيطي در علوم گياهي" و پس از آن با نام "پژوهشهاي بهزراعي" به چاپ رسيد و بر اساس مجوز كميسيون بررسي و تأييد مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي از تاریخ 11/12/89 حائز درجه علمی- پژوهشی گردید. در حال حاضر تمامي مقالههاي علمي و تحقيقي از سراسر کشور که به هر نحو پژوهشهاي بهزراعي را از جنبههاي مختلف زراعي، علفهاي هرز، اکولوژيکي، فيزيولوژيکي، تنشهاي محيطي، ژنتيکي و اصلاحي، بيوتکنولوژي، نانو تکنولوژي و غيره مورد بررسي قرار دادهاند، پس از داوري مورد پذيرش قرار ميدهد.  

هيأت تحريريه سعي بر آن خواهد داشت که با تلفيقي از مقالات علمي و کاربردي حاصل از تحقيقات در زمينههاي مختلف بهزراعي مجموعهاي قابل استفاده را فراهم آورد. بديهي است که ادامه و پيشرفت کمي و کيفي يک مجله به ارتباط علمي با تمامي محققان سراسر کشور در زمينه آن تخصص و استفاده از رهنمودها و تجارب ارزشمند آنها بستگي دارد. در همين جا ضمن تشکر از تمامي استادان، محققان و دانشجوياني که تا کنون ﻫﻴﺄت تحريريه را ياري دادهاند، از همه دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي دعوت ميگردد، جهت پُر بارتر کردن مطالب مجله، ما را ياري دهند.

با تشکر و سپاس فراوان

دکتر عليرضا    پازکي

 

فهرست

عنوان مقاله

صفحه

شناسایی منابع متحمل به تنش گرما در خویشاوندان گندم

یوسف ارشد، مهدی زهراوی، غلامرضا عبادوز

108-  97

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم سه رقم سویا در منطقه خرم آباد

امیر حسین شیرانی راد، کامران حقی آبی، حدیث نصرالهی

120-109

ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش

امیر محمد مهدوی ، بهزاد سرخی لله لو، سجاد احمدی، حدیث زارع منش

134-121

مقایسه صفات کمی و کیفی ارقام اصلاح شده و بومی پنبه در شرایط یزد

سید علی طباطبایی، احسان شاکري، محمد مهدی حمید نژاد

146-135

پاسخ صفات فیزیولوژیکی گندم به تنش کمبود آب و کاربرد مواد جاذب رطوبت

محمد فرمهینی فراهانی، محمد میرزاخانی، نورعلي ساجدي

160-147

بررسي پيش تيمار دهي بذر، تراكم گياهي و تاريخ هاي كاشت تأخيري بر سرعت سبز شدن و عملكرد علوفۀ خشك ذرت

فرشید علی پور ابوخیلی، حمید رضا مبصر

172-161

بررسي اثر سرب، آزوسپريليوم و هيوميک اسيد بر محتوي کلروفيل، وزن ريشه و اندام هوايي گياه کلزا

عليرضا پازکي

184-173

ارزیابی عملکرد و تحمل به خشکی هفت رقم و لاین پیشرفته جو

حمید تجلی، محمد حسین صابری، حمید رضا نیکخواه‏، احمد رضا کوچکی، الیاس آرزمجو

196-185

دانلود فایل
0.291 MB
شناسایی منابع متحمل به تنش گرما در خویشاوندان گندم
دانلود فایل
0.267 MB
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم سه رقم سویا در منطقه خرم آباد
دانلود فایل
0.265 MB
ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
دانلود فایل
0.347 MB
مقایسه صفات کمی و کیفی ارقام اصلاح شده و بومی پنبه در شرایط یزد
دانلود فایل
0.334 MB
پاسخ صفات فیزیولوژیکی گندم به تنش کمبود آب و کاربرد مواد جاذب رطوبت
دانلود فایل
0.167 MB
بررسی پیش تیمار دهی بذر، تراکم گیاهی و تاریخ های کشت تأخیری بر سرعت سبز شدن و عملکرد علوفة خشک ذرت
دانلود فایل
0.293 MB
بررسی اثر سرب، آزوسپریلیوم و هیومیک اسید بر محتوی کلروفیل ، وزن ریشه و اندام هوایی گیاه کلزا
دانلود فایل
0.282 MB
ارزیابی عملکرد و تحمل به خشکی هفت رقم و لاین پیشرفته جو
دانلود فایل
0.307 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد دکتر رضا بزرگی‎پور دکتر علیرضا پازُکی دکتر سید اسداله حجازی دکتر فرخ درویش دکتر امید صادقی‎پور دکتر علی کاشانی
گرافيست: محمود اکبری دهکردی
روي جلد: ناصر معماری
پشت جلد: ناصر معماری
تاريخ انتشار:: 2013-08-14


نظر شما :