جلد ۵ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۲)

تعداد دانلود :۴۵
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۸

فهرست
دانلود فایل
0.049 MB
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در منطقه اقلید

اثر تاريخ كاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام كلزا در منطقه اقلید

سید علی طباطبایی1[1]، سید ماشاا... حسینی2، غلامحسین تیموری3 ، احسان شاکري4

 

۱- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، ایران

۲- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، ایران

3- دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، گروه زراعت، میبد، ایران

4 - دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شاهد، گروه زراعت، تهران، ایران

 

تاریخ دریافت :  9/3/92     تاریخ پذیرش :11/7/92

 

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا، آزمایشی به صورت
 اسپلیت پلات- فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 91-1390 در شهرستان اقلید اجرا شد. تاريخ كاشت به عنوان عامل اصلی در سه سطح (اول شهريور، دهم شهريور و بیستم شهریور) و تراکم و رقم به صورت فاکتوریل به عنوان عامل فرعی لحاظ شدند. ارقام در سه سطح (طلایه، اکاپي و لیکورد) و تراکم در سه سطح (44، 67 و 133 بوته در متر
مربع) بودند. نتايج نشان داد تأخیر در تاریخ کاشت موجب کاهش معنی دار همه شاخص های مورد بررسی شد. افزایش تراکم بوته نیز ارتفاع بوته، تعداد غلاف در مترمربع، عملکرد بیولوژیک و دانه را افزایش و درصد روغن را کاهش داد. برهمكنش تاريخ كاشت و تراکم نشان داد در تاریخ کاشت­های اول و دوم، تراکم 67 بوته در مترمربع و در تاریخ کاشت سوم تراکم 133 بوته در متر مربع، بالاترین عملکرد دانه را داشت. رقم اکاپی در تراکم 67 بوته در مترمربع بیشترین و رقم لیکورد در تراکم 44 بوته در متر مربع کمترین عملکرد دانه را داشت. به طور کلي رقم اکاپی با تراکم 67 بوته در مترمربع در تاريخ کاشت دهم شهريور در اين منطقه و مناطق با آب و هوای مشابه قابل توصيه مي­باشد.

 

واژه های کلیدی: تاریخ کاشت، تراکم بوته، کلزا، رقم، درصد روغن[1] نگارنده مسئول (Tabataba4761@yahoo.com)

دانلود فایل
0.199 MB
تعیین مناسب‌ترین غلظت و زمان کاربرد علفکش جهت کنترل علف‌های هرز مزرعه ذرت
دانلود فایل
0.416 MB
تأثیر مصرف سموم پهن برگ و باریک برگ کش جدید و قدیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم پیشتاز در منطقه ی ایلام
دانلود فایل
0.197 MB
مقایسه تأثیر دمای پایین و مطلوب بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام برنج در مراحل مختلف رشد
دانلود فایل
0.192 MB
بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت و فاصله بین ردیف ها بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت تأخیری تابستانه ذرت شیرین در مازندران
دانلود فایل
0.191 MB
تأثیر زمان های محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.216 MB
واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم به مصرف خاکی و محلول‌پاشی نانو کود پتاسیم
دانلود فایل
0.167 MB
اثر زمان و غلظت محلول¬پاشی متانول بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی
دانلود فایل
0.235 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد - دکتر رضا بزرگی‎پور - دکتر علیرضا پازُکی - دکتر سید اسداله حجازی- دکتر علی کاشانی - دکتر امید صادقی‎پور - دکتر فرخ درویش -
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
پشت جلد: Journal of Crop Production Research
تاريخ انتشار:: 2013-08-14
تلفن: 55229360-۰۲۱
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره)،
نمابر: 021-55229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :