جلد ۵ - شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۲)

تعداد دانلود :۱۰۷
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰۴:۱۷

بررسی اثر مقادیر مصرف نیتروژن و فاصله ردیف های کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و ترکیبات دارویی گیاه سرخارگل (Echinacea Purpurea L.)

بررسی اثر مقادیرمصرف نیتروژن و فاصله ردیف های کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و ترکیبات دارویی گیاه سرخارگل (Echinacea Purpurea L.)

 

پریناز منافی1، حسین زینلی2،  مهدی صادقی شعاع3[1]، رضا نصری3

 

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه باغبانی،  فارس، ایران

2- مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، ایران

3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، البرز، ایران

 

تاریخ دریافت :  14/6/92          تاریخ پذیرش: 12/10/92

چکیده

به منظور ارزیابی واکنش گیاه سرخارگل به مقادیر مختلف نیتروژن و فاصله ردیف های کشت، آزمایشی در سال زراعی91-1390 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان به صورت طرح کرت های خرد
 شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. مقادیر مختلف مصرف کود نیتروژن در 4 سطح
(صفر، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار)، به عنوان عامل اصلی و فاصله ردیف­های کاشت در 3 سطح
(15، 30 و 45 سانتیمتر) به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه بوته، عملکرد خشک ریشه، وزن تر ریشه، وزن تر اندام هوایی، تعداد برگ، تعداد شاخه گل­دهنده، طول شاخه گل­دهنده، ارتفاع گیاه و ارتفاع گل در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. تعداد گل در بوته، ارتفاع گیاه، تعداد برگ، وزن تر اندام هوایی، عملکرد خشک اندام هوایی، عملکرد تر کل ریشه، عملکرد خشک کل ریشه، ارتفاع گل، سطح برگ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه هر بوته با افزایش میزان کود نیتروژن از صفر تا 225 کیلوگرم در هکتار افزایش یافت. نتایج آزمایش نشان داد که صفات تعداد گل در بوته، تعداد شاخه، ارتفاع گیاه، ارتفاع گل، تعداد برگ، عملکرد تر و خشک اندام هوایی، عملکرد تر و خشک ریشه، طول برگ، سطح برگ، وزن هزار دانه در فاصله ردیف 45 سانتیمتر افزایش یافت. میزان اسید کلروژنیک در اندام هوایی بین 56/3 درصد (عدم مصرف نیتروژن فاصله ردیف 15 سانتیمتر) و 48/4 درصد (150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن فاصله ردیف 30 سانتیمتر) متغیر بود.

 

واژه های کلیدی: ، اسید کلروژنیک، فاصله ردیف های کشت، سرخارگل، نیتروژن


[1] نگارنده مسئول (Mehdi.sadeghishoae@yahoo.com)

دانلود فایل
0.197 MB
بررسی اثر مقادیر مصرف عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.214 MB
بررسی اثر عناصر ریز مغذی مس و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) در منطقه شهر کرد
دانلود فایل
0.203 MB
بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل گاوزبان ایرانی
دانلود فایل
0.231 MB
تأثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.185 MB
بررسی ریخت‌شناسی و مقایسه عملکرد بیست و پنج ترکیب ژنتیکی آفتابگردان روغنی در منطقه شاهرود
دانلود فایل
0.281 MB
شناسایی منابع ژنتیکی متحمل به تنش خشکی در گندم نان
دانلود فایل
0.223 MB
اثر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید و آرسنیک بر خصوصیات کمی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.)
دانلود فایل
0.356 MB
فهرست

عنوان مقاله

 

اثر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید و آرسنیک بر خصوصیات کمی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.)

پرویز یداللهی، محمد رضا اصغری پور, اکبر باقری, بهنام جباری, سجاد شیخ پور

شناسایی منابع ژنتیکی متحمل به تنش خشکی در گندم نان

یوسف ارشد، مهدی زهراوی، علی سلطانی

 

بررسي ريخت‌شناسي و مقایسه عملکرد بیست و پنج تركيب ژنتيكي آفتابگردان روغني در منطقه شاهرود

آتنا شبانی، مجید آقا علیخانی، فتح اله نادعلی، سعيد يوسف‌زاده، خسرو محمدي

تأثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی

جهانفردانشیان، نوید رحمانی، مهرزاد علیمحمدی

 بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل گاوزبان ایرانی
(Echium amoenum L.) در سه سال برداشت

داریوش عشوری، سید علی نورحسینی نیاکی، محمد نقی صفرزاده ویشکایی، هاشم امین­پناه، پیمان شریفی

بررسی اثر عناصر ریز مغذی مس و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارويي آویشن باغی  (Thymus vulgaris L.) در منطقه شهر کرد

مهراب یادگاری

 بررسي اثر مقادیر مصرف عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرايط تنش خشکی

علی اصغر امانیان، محمد آرمین، اسماعیل فیله کش

 بررسی اثر مقادیر مصرف نیتروژن و فاصله ردیف های کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و ترکیبات دارویی گیاه سرخارگل (Echinacea Purpurea L.)

پریناز منافی، حسین زینلی، مهدی صادقی شعاع، رضا نصری

دانلود فایل
0.057 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد - دکتر رضا بزرگی‎پور - دکتر علی کاشانی - دکتر سید اسداله حجازی- دکتر فرخ درویش - دکتر امید صادقی‎پور - دکتر علیرضا پازُکی -
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
پشت جلد: Journal of Crop Production Research
تاريخ انتشار:: 2013-11-14
تلفن: 55229360 - 021
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره)،
نمابر: 021- 55229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :