جلد ۶- شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۳)

تعداد دانلود :۶۲
۱۵ مهر ۱۳۹۴ | ۲۰:۰۲

فهرست
دانلود فایل
0.113 MB
گزینش ژنوتیپ های امید بخش جو بر اساس شاخص های مقاومت به تنش خشکی
دانلود فایل
0.359 MB
اثر کودهای شیمیایی و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن گیاه کرچک (Ricinus communis L.) در منطقه سیستان
دانلود فایل
0.404 MB
بررسی پاسخ های زراعی کلزا رقم اکاپی به کاربرد کود نیتروژن و باکتری های زیستی
دانلود فایل
0.26 MB
مطالعه خصوصیات جو مایکوریزایی (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر غنی سازی با روی و آهن
دانلود فایل
0.284 MB
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، کیفی و هتروزیس در ارقام توتون و نسل F1 در شرایط تنش و بدون تنش خشکی
دانلود فایل
0.38 MB
اثر تقسیط نیتروژن و فواصل روی ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا رقم برکت
دانلود فایل
0.24 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی (ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی ‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی (ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی ‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران ، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری) دکتر سید اسداله حجازی(دانشیار دا
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
پشت جلد: Journal of Crop Production Research
تاريخ انتشار:: 2015-02-12
تلفن: ۰۲۱55229360
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره) شهرری،
نمابر: 021-55229360


نظر شما :