جلد ۷ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۴)

تعداد دانلود :۴۹
۱۱ دی ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۵

فهرست
دانلود فایل
0.103 MB
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی صفات زراعی پنج رقم کلزا در بیرجند
دانلود فایل
0.228 MB
تأثیر کودهای شیمیایی، آلی و کیتوزان بر خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان ترکیبات فنلی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) در شرایط آب و هوایی شهرکرد
دانلود فایل
0.396 MB
اثر محلول‌پاشی متانول بر خصوصیات ریخت‌شناسی ریشه و اندام هوایی ذرت در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.376 MB
ارزیابی تغییرات طول روز و فنولوژی رشد ارقام سویا در تاریخ‌های مختلف کاشت در ساری
دانلود فایل
0.293 MB
بررسی اثر محلول¬پاشی آسکوربات و جیبرلین بر میزان پرولین و برخی صفات رویشی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری
دانلود فایل
0.329 MB
ارزیابی اثر مدیریت تلفیقی کود دامی و شیمیایی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم
دانلود فایل
0.468 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری) دکتر سید اسداله حجازی(دانشیار دانش
گرافيست: ناصر معماری
تاريخ انتشار:: 2015-04-12
تلفن: 55229360 021
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره) شهرری، حوزه معاونت پژوهشی
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :