جلد ۸ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۵)

تعداد دانلود :۱۲۰
۰۲ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۴

■ اثر بقایای علف‌کش‌های دومنظوره گندم بر خصوصیات ریخت‌شناسی ریشه آفتابگردان
دانلود فایل
0.372 MB
■ بررسی اثر عصاره جلبک دریایی و ورمی کمپوست بر عملکرد و شاخص های رشد گیاه ماش
دانلود فایل
0.311 MB
■ بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی، کیفی و کارایی مصرف نیتروژن ذرت بهاره
دانلود فایل
0.231 MB
■ اثر زمان چین برداری و الگوی کاشت بر عملکرد کمی، کیفی و شاخص های مورفولوژیکی یونجه تحت شرایط خاک شور در اهواز
دانلود فایل
0.299 MB
■ بررسی اثر تنش سرما بر روی برخی از صفات توده‌های محلی گندم دوروم
دانلود فایل
0.233 MB
■ تاًثیر کود¬های زیستی و شیمیایی فسفره بر صفات کیفی ماش رقم گوهر
دانلود فایل
0.262 MB
فهرست
دانلود فایل
0.13 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری) دکتر سید اسداله حجازی (دانشیار دان
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
ناشر: سازمان چاپ و توزیع دانشگاه آزاد اسلامی
تاريخ انتشار:: 2016-05-12
تلفن: ۰۲۱۵۵۲۲۹۳۶۰
نشاني: ۰۲۱۵۵۲۲۹۳۶۰
صندوق پستي: 18155/144
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :