جلد ۸ شماره ۳ ( پاییز ۱۳۹۵)

تعداد دانلود :۸۴
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۸

■ بررسی اثر نیتروژن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای کلزا
دانلود فایل
0.398 MB
■ اثر تنش قطع آبیاری و محلول¬پاشی اسید¬سالسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام کنجد
دانلود فایل
0.404 MB
■ اثر سطوح مختلف کود نیتروژن برجذب نور درکانوپی و شاخص¬های رشد ارقام کلزا
دانلود فایل
0.329 MB
■ بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت
دانلود فایل
0.464 MB
■ بررسی اثر تنش شوری بر صفات زراعی جمعیت‌های گندم تورجیدوم و کامپکتوم
دانلود فایل
0.331 MB
■ ارزیابی مزارع ذرت سیلویی به لحاظ مصرف انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در شهرستان گرگان
دانلود فایل
0.314 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری) دکتر سید اسداله حجازی (دانشیار دان
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
تاريخ انتشار:: 2016-11-13
تلفن: ۰۲۱۵۵۲۲۹۳۶۰
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری،
نمابر: 02155229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :