جلد ۸ شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۵)

تعداد دانلود :۹۴
۰۱ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۲:۴۵

■ بررسی تأثیر سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک و تاریخ کاشت بر شاخص¬های رشد و عملکرد هیبرید¬های ذرت علوفه¬ای
دانلود فایل
0.408 MB
تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرتS.C.704 در شرایط تنش کم آبی
دانلود فایل
0.401 MB
■ بررسی اثر تاریخ¬های مختلف کاشت بر عملکرد، شاخص حرارتی روزانه و صفات فنولوژیکی ژنوتیپ¬های کلزا در اقلیم گرم و خشک
دانلود فایل
0.339 MB
بررسی روابط اجزای عملکرد و صفات زراعی در توده‌های خارجی گندم نان در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.351 MB
تأثیر تاریخ¬های مختلف کاشت بر درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی در منطقه سلسله
دانلود فایل
0.308 MB
■ بررسی اثر تاریخ کاشت و فاصله ردیف بر روی برخی شاخص¬های فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ارزن دانه¬ای
دانلود فایل
0.435 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری) دکتر سید اسداله حجازی (دانشیار دان
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
تاريخ انتشار:: 2017-02-11
تلفن: 55229360
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری،
نمابر: 55229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :