جلد ۹ شماره ۱ (بهار ۱۳۹۶)

تعداد دانلود :۱۰۵
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۶

ارزیابی روابط بین صفات زراعی در ژنوتیپ‌های جو اسپانتانئوم درشرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.311 MB
بررسی اثر محلول¬پاشی پلی¬آمین¬ها بر صفات رویشی، محتوی پروتئین و عصاره گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.408 MB
تأثیر دور آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704
دانلود فایل
0.406 MB
مقایسه انرژی ورودی، خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع جو دیم در مزارع
دانلود فایل
0.342 MB
تأثیر سطوح مختلف گوگرد و روی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم RGS
دانلود فایل
0.367 MB
■ بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و روش های خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد
دانلود فایل
0.368 MB
فهرست
دانلود فایل
0.181 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری) دکتر سید اسداله حجازی (دانشیار دان
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
تاريخ انتشار:: 2017-05-13
تلفن: 55229360
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری،
نمابر: 55229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :