جلد ۹ شماره ۱ (بهار ۱۳۹۶)

تعداد دانلود :۴۳
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۶

فهرست
دانلود فایل
0.181 MB
■ بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و روش های خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد
دانلود فایل
0.368 MB
تأثیر سطوح مختلف گوگرد و روی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم RGS
دانلود فایل
0.367 MB
مقایسه انرژی ورودی، خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع جو دیم در مزارع
دانلود فایل
0.342 MB
تأثیر دور آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704
دانلود فایل
0.406 MB
بررسی اثر محلول¬پاشی پلی¬آمین¬ها بر صفات رویشی، محتوی پروتئین و عصاره گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.408 MB
ارزیابی روابط بین صفات زراعی در ژنوتیپ‌های جو اسپانتانئوم درشرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.311 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری) دکتر سید اسداله حجازی (دانشیار دان
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
تاريخ انتشار:: 2017-05-13
تلفن: 55229360
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری،
نمابر: 55229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :