جلد ۹ شماره ۴ ( زمستان ۱۳۹۶)

تعداد دانلود :۴۹
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۵

فهرست
دانلود فایل
0.181 MB
تأثیر تراکم کاشت و زوال بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم کتول (DPX)
دانلود فایل
0.497 MB
بررسی اثر کاربرد توأم کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن بر شاخص¬های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت
دانلود فایل
0.741 MB
بررسی روابط دگرآسیبی علف هرز یولاف بر خصوصیات جوانه زنی بذر، گیاهچه¬، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط آزمایشگاه و مزرعه
دانلود فایل
0.45 MB
ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود دسی
دانلود فایل
0.337 MB
اثر محلول پاشی متیل جاسمونات و 24- اپی- براسینواسترویید بر محتوی پروتئین، قندها، آنتوسیانین، فنل و فلاونوئید گیاه دارویی خردل سیاه (Brassica nigra L.) در شرایط تنش شوری
دانلود فایل
0.405 MB
تاثیر کاربرد عناصر ریزمغذی بر صفات فیزیولوژیکی و زراعی ماش (Vigna radiata L.)
دانلود فایل
0.319 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حسن رضا اعتباریان (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری) دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دان
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
پشت جلد: مجله پژوهش های به زراعی
تاريخ انتشار:: 2018-02-12
تلفن: 55229360 021
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری،
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :