جلد ۹ شماره ۴ ( زمستان ۱۳۹۶)

تعداد دانلود :۱۴۶
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۵

تاثیر کاربرد عناصر ریزمغذی بر صفات فیزیولوژیکی و زراعی ماش (Vigna radiata L.)
دانلود فایل
0.319 MB
اثر محلول پاشی متیل جاسمونات و 24- اپی- براسینواسترویید بر محتوی پروتئین، قندها، آنتوسیانین، فنل و فلاونوئید گیاه دارویی خردل سیاه (Brassica nigra L.) در شرایط تنش شوری
دانلود فایل
0.405 MB
ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود دسی
دانلود فایل
0.337 MB
بررسی روابط دگرآسیبی علف هرز یولاف بر خصوصیات جوانه زنی بذر، گیاهچه¬، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط آزمایشگاه و مزرعه
دانلود فایل
0.45 MB
بررسی اثر کاربرد توأم کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن بر شاخص¬های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت
دانلود فایل
0.741 MB
تأثیر تراکم کاشت و زوال بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم کتول (DPX)
دانلود فایل
0.497 MB
فهرست
دانلود فایل
0.181 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حسن رضا اعتباریان (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری) دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دان
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
پشت جلد: مجله پژوهش های به زراعی
تاريخ انتشار:: 2018-02-12
تلفن: 55229360 021
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری،
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :