جلد ۱۰-شماره ۱ (بهار ۱۳۹۷)

تعداد دانلود :۱۱۷
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۵

■ بررسی اثر کاربرد گلایسین بتائین بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata) در شرایط تنش آبی

 
دانلود فایل
0.328 MB
ارزیابی تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم

 
دانلود فایل
0.394 MB
■ بررسی اثر آسکوربات و جیبرلین بر صفات رنگیزه ای و سرعت واکنش هیل در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری

 
دانلود فایل
0.31 MB
■ تأثیر طول دوره¬ی تداخل علف¬های هرز بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک پنبه در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی کم

 
دانلود فایل
0.274 MB
■ اثرات تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد بلال و دانه قابل کنسرو ذرت شیرین رقم دانه طلایی (Sc.403) در منطقه گرگان

 
دانلود فایل
0.242 MB
■ ارزیابی اثر سوپرجاذب بر عملکرد ذرت و تخمین تابع بهینه تولید آب – عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی

 
دانلود فایل
0.374 MB
فهرست

 
دانلود فایل
0.117 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر محمد آرمین دکتر علیرضا پازُکی دکتر منوچهر جم¬ نژاد دکتر حسن حبیبی دکتر ابوالفضل رشیدی اصل دکتر حسین زاهدی دکتر امید صادقی‎پور دکتر پورنگ کسرایی دکتر مانی مجدم دکتر رضا منعم دکتر خداداد مصطفوی
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
تاريخ انتشار:: 2018-06-13
تلفن: 55229360
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری، حوزه معاونت پژوهشی
نمابر: 55229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :