جلد ۱۰-شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۷)

تعداد دانلود :۱۶۸
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۴

■ تأثیر تلقیح با ریزوباکتری‌های محرک رشد (PGPRs) و سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر عملکرد و مقدار اسید پروسیک سورگوم

 
دانلود فایل
0.22 MB
■ بررسی زمان¬های قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت در شهرستان گرگان

 
دانلود فایل
0.276 MB
■ بررسی تأثیر محلول‌پاشی کودهای نانو و معمولی روی و سیلیس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای

 
دانلود فایل
0.227 MB
■ بررسی تأثیر تلقیح بذر با باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی سویا در استان گلستان

 
دانلود فایل
0.331 MB
■ مقایسه عملکرد هشت رقم و لاین امید بخش گندم در شرایط تنش شوری

 
دانلود فایل
0.238 MB
■ بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد غلاف سبز چهار رقم نخود فرنگی در منطقه گرگان

 
دانلود فایل
0.245 MB
فهرست

 
دانلود فایل
0.121 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حسن رضا اعتباریان (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری) دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دان
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
تاريخ انتشار:: 2018-08-14
تلفن: 55229360
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری، حوزه معاونت پژوهشی
نمابر: 55229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :