جلد 10- شماره 3 (پاییز 1397)

تعداد دانلود :۱۹۵
۰۱ آذر ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۸

■ بررسی اثر باکتری‌های سودوموناس و ریزوبیوم بر برخی ‏ویژگی‌های کمی و کیفی لوبیا چیتی تحت کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست
دانلود فایل
0.221 MB
■ تخمین خلاء عملکرد ارقام بومی برنج با استفاده از دو روش تحلیل مقایسه کارکرد و تابع
دانلود فایل
0.4 MB
■ واکنش لوبیا چشم بلبلی به کاربرد اسید اسکوربیک تحت شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.211 MB
■ بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و محدودیت منبع - مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی
دانلود فایل
0.279 MB
■ بررسی تغییرات صفات زراعی تحت شرایط تنش خشکی در توده‌های گندم نان
دانلود فایل
0.266 MB
■ مدل‌سازی نمو فنولوژیک کلزا نسبت به دما و طول روز در شرایط مزرعه
دانلود فایل
0.45 MB
فهرست
دانلود فایل
0.119 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حسن رضا اعتباریان (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری) دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دان
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
ناشر: سازمان چاپ و توزیع دانشگاه آزاد اسلامی
تاريخ انتشار:: 2018-11-14
تلفن: 55229360
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری،
صندوق پستي: 144/18155
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :