جلد 10 شماره 4 ( زمستان 1397)

تعداد دانلود :۸۵
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۲:۵۲

■ تأثیر مکمل‌های آلی بر صفات رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری
دانلود فایل
0.359 MB
■ بررسی تنوع صفات زراعی تحت شرایط تنش شوری در نمونه‌های ژنتیکی گندم دوروم
دانلود فایل
0.394 MB
■ مقایسه تأثیر روش¬های مختلف کاربرد کیتوزان بر تحمل به سمیت نیکل در سویا مریم برمایه، امید صادقی پور، علی اکبر تجلی

 
دانلود فایل
0.174 MB
■ ارزیابی همبستگی میان صفات اگروفیزیولوژیک، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت ژنوتیپ¬های ذرت
دانلود فایل
0.24 MB
■ بررسی اثرات تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی صفات مورفولوژیکی سه رقم تاج خروس علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی گرگان
دانلود فایل
0.269 MB
■ ارزیابی تنوع و گزینش ژنوتیپ‌های متحمل شوری جو
دانلود فایل
0.321 MB
فهرست
دانلود فایل
0.127 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حسن رضا اعتباریان (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری) دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دان
گرافيست: ناصر معماری
روي جلد: مجله پژوهش های به زراعی
پشت جلد: مجله پژوهش های به زراعی
تاريخ انتشار:: 2019-02-12
تلفن: 55229360
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری،
نمابر: 55229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :