جلد ۱۱ شماره ۴(زمستان ۱۳۹۸)

تعداد دانلود :۱۶۹
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۰:۵۱

■ تأثیر تاریخ کاشت و زمان برداشت بر صفات کمی و عملکرد ذرت سیلویی در شرایطی محیطی ورامین
دانلود فایل
0.304 MB
■ بررسی گیاه پالایی کروم، نیکل و روی توسط گونه مهاجم گل عقربی از خاک های اطراف مجتمع صنعتی آلومینیوم اراک
دانلود فایل
0.307 MB
■ اثر مدیریت آبیاری و مالچ گیاهی بر تحلیل همبستگی صفات با عملکرد ارقام بادام¬زمینی
دانلود فایل
0.249 MB
■ بررسی اثر صفات زراعی و شاخص¬های مقاومت به خشکی در تعیین لاین¬های حساس و متحمل آفتابگردان
دانلود فایل
0.508 MB
■ ارزیابی توده‌های گندم نان برای تحمل به تنش خشکی
دانلود فایل
0.355 MB
■ اثر زمان و مقدار محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط تنش شوری
دانلود فایل
0.295 MB
نظر شما :