جلد ۱۲ شماره ۱ (بهار ۱۳۹۹)

تعداد دانلود :۹۲
۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۱۶

■ بررسی اثر تنش خشکی، منابع تأمین نیتروژن و تراکم کاشت بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی آفتابگردان رقم هایسان در شمال استان گلستان
دانلود فایل
0.34 MB
■ بررسی اثر روش های مصرف باکتری های محرک رشد (PGPRs) بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه تحت شرایط تنش کم¬آبی در منطقه شهرری
دانلود فایل
0.324 MB
■ اثر مقادیر مصرف پتاسیم بر کاهش اثرات تنش شوری در گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.)
دانلود فایل
0.321 MB
■ اثر کاربرد عصاره جلبک دریایی بر کاهش سمیت کروم در لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)
دانلود فایل
0.259 MB
■ بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ¬های مختلف باقلا (Vicia faba L.) در تاریخ کشت¬های تأخیری در شرایط آب و هوایی گرگان
دانلود فایل
0.277 MB
■ بررسی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش جو در مناطق معتدل استان خراسان
دانلود فایل
0.317 MB
نظر شما :